önümleri

Mugt nusga alyň
 • 6b5c49db (1)
 • 6b5c49db (1)

biz hakda

2006-njy ýylda döredilen “Chengdu Foresight Composite Co., Ltd.” dürli maksatly, howa çalşygy kanaly, suw haltasy, biogaz halta öndürijileri üçin giňişleýin PVC matadyr.Europeewropa, Awstraliýa, Afrika, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlere eksport.

has köp düşün

Özbaşdaklaşdyrma

mata ussahanasy

Dokma, senenama, birleşme, ýerüsti gaýtadan işlemek we taýýar önüm öndürmek, öňdengörüjilik bilen gurşalan bäş esasy pudak bolup, hünärmen kollej derejesi bolan 10-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär müşderileriň anyk ideýalary üçin uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlary hödürleýär.

base-fabric-workshop

Özbaşdaklaşdyrma

Kalendary ussahanasy

Dokma, senenama, birleşme, ýerüsti gaýtadan işlemek we taýýar önüm öndürmek, öňdengörüjilik bilen gurşalan bäş esasy pudak bolup, hünärmen kollej derejesi bolan 10-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär müşderileriň anyk ideýalary üçin uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlary hödürleýär.

Calendering workshop

Özbaşdaklaşdyrma

Laminasiýa ussahanasy

Dokma, senenama, birleşme, ýerüsti gaýtadan işlemek we taýýar önüm öndürmek, öňdengörüjilik bilen gurşalan bäş esasy pudak bolup, hünärmen kollej derejesi bolan 10-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär müşderileriň anyk ideýalary üçin uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlary hödürleýär.

Lamination workshop

Özbaşdaklaşdyrma

Okuw gutardy

Dokma, senenama, birleşme, ýerüsti gaýtadan işlemek we taýýar önüm öndürmek, öňdengörüjilik bilen gurşalan bäş esasy pudak bolup, hünärmen kollej derejesi bolan 10-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär müşderileriň anyk ideýalary üçin uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlary hödürleýär.

Finished workshop

Özbaşdaklaşdyrma

Synag laboratoriýasy

Dokma, senenama, birleşme, ýerüsti gaýtadan işlemek we taýýar önüm öndürmek, öňdengörüjilik bilen gurşalan bäş esasy pudak bolup, hünärmen kollej derejesi bolan 10-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär müşderileriň anyk ideýalary üçin uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlary hödürleýär.

TEST LABORATORY
 • Birleşen Arap Emirliklerinde SKM çig nebit saklamak taslamasy

  Bu ýerasty çig nebit saklaýyş desgalary üçin 2018-nji ýylda başlanan strategiki taslama. Biz 1300mm gatlak kanallary we 2100mm spiral kanallar bilen üpjün edýäris.

  Has giňişleýin görüň
  It is a nationwide strategic project for underground crude oil storage facilities that began in 2018. We've been supplying 1300mm layflat duct and 2100mm spiral ducts. 
 • Hindistanda çeýe howa çalşygy kanallary zawody

  Müşderilere hindi zawodynda howa çalşygy kanallaryny öndürýän zawod gurmaga kömek etdik, müşderiler matalary we degişli enjamlary satyn aldylar, Hindistanda howa çalşygy kanallaryny öndürdiler, hindi bazaryna hyzmat etdiler we köp öwgä eýe bolduk.

  Has giňişleýin görüň
  We have assisted customers to set up a ventilation duct manufacturing factory in an Indian factory, customers purchased fabrics and related equipment from us, manufactured ventilation ducts in India, served the Indian market, and received a lot of praise.
 • Hindistanda biogaz siňdiriji

  Bu, hindi hökümetiniň mahabatlandyryş taslamasy bolup, öýlerde we kiçi fermalarda fermentasiýa üçin ulanylýar.Bir wagtyň özünde müňlerçe fermentasiýa haltalary satyn alynýar we ulanyş täsiri müşderiler tarapyndan ykrar edildi.

  Has giňişleýin görüň
  This is a promotion project of the Indian government, which is used for fermentation in households and small farms. Thousands of fermentation bags of various types are purchased at a time, and the effect of use has been recognized by customers.
 • Hytaýda synag suw haltasyny ýüklemek

  Goldawsyz suw haltasynyň beýikligi 3 metre, suw haltasynyň göwrümi 300 metre ýetip biler3.Köpri, platforma, ýol we ş.m. synag suw haltasyny ýüklemekde giňden ulanyldy.

  Has giňişleýin görüň
  The height of water bag without supporting can reach 3 meters, and the volume of water bag can reach more than 300 m<sup>3</sup>. It has been widely used in loading test water bag for bridge, platform, roadway etc.
 • Hytaýyň Çinghai welaýatynda howuz çyzgysy

  2009-njy ýylda “Foresight” jemi 1 million inedördül metr we umumy kanalyň uzynlygy 70km bolan bu taslama üçin deňizden goraýan howuz liner matasyny ýörite taýýarlady.

  Has giňişleýin görüň
  In 2009, Foresight specially developed anti-seepage pond liner fabric for this project, with a total of 1 million square meters and a total channel length of 70km.

iň soňky habarlar

Hyzmatdaş

 • ECE 400x85 pixel
 • SCHAUENBURG-1
 • GLENCORE
 • SWEDFAN
 • BOUYGUES
 • CHD
 • CHINACOAL
 • CHN ENERGY
 • CRCC
 • REG
 • ERKOM
 • SINOHYDRO
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň