Doly önümçilik zynjyry

Doly senagat zynjyry

Esasy matalar, senenama, laminasiýa / ýarym örtükli, ýerüsti bejermek we taýýar önüm öndürmek öňdengörüjiligiň bäş pudagydyr.Birleşdirilen material öndürmek prosesiniň hemmesini öz içine alýar we müşderiniň özleşdirilen dizaýnyny kepillendirýär.Müşderilere isleg, gözleg, önüm gözleg we ösüş, önüm öndürmek we tehniki hyzmatlar, müşderilere ulgam çözgütleri bilen üpjün etmek, bularyň hemmesi öňdengörüjilik işiniň bir bölegidir.

Esasy mata ussahanasy:

The Esasy matany ýasamak.
Smart 2 sany akylly süýşüriji enjam.
Double goşa öwrümli enjamlaryň 4 toplumy
◈ 32 rapier dokma toplumy
Monthly Aýlyk önümçilik kuwwaty 1,500,000 inedördül metr

base-fabric-workshop
02

Senenama ussahanasy:

V PVX film düşüriň
◈ SY-4 plastmassa kalendar enjamy
Customers Müşderileriň aýratyn zerurlyklary hökmünde dizaýn we öndürmek
◈ ýylda 10,000 tonna önüm

Goşma ussahanasy:

Fabric Esasy matany we PVX plyonkany birleşdirmek
L Laminasiýa maşynlarynyň 2 toplumy
◈ 1 ýarym örtükli maşyn toplumy
◈ 1 antistatiki ýerüsti bejeriş enjamy
2 2 000 000 inedördül metrden gowrak aýlyk önümçilik kuwwaty.

033
04

Taýýar önüm ussahanasy:

4000 4000 inedördül metr meýdany tutuň
Lay Laylat şemaly kanallary üçin özbaşdak işlenip düzülen awtomatiki kebşirleýiş maşynlarynyň 4 toplumy
Large Uly diametrli howa çalşygy kanallary üçin awtomatiki mata bölüji maşynlaryň 1 toplumy
Sp Spiral howa çalşygy kanallary üçin awtomatiki kebşirleýiş maşynlarynyň 3 toplumy
◈ 33 metr uzynlygyndaky hereketli ýokary ýygylykly maşyn
20 20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan hünärmen topar
◈ ualyllyk önüm 5-10 million metr

Hil gözegçiligi barlaghanasy:

◈ Ösen infrastruktura we önümçilik, gaýtadan işlemek we synag enjamlary, şeýle hem önümçilik gurşawy we önümiň hilini üpjün etmek üçin dogabitdi esas
Staff Işgärleriň hünär derejesini we hil habardarlygyny yzygiderli ýokarlandyrmagy üpjün etmek üçin yzygiderli okuw we baha beriş ulgamy
Equipment Enjamlaryň näsazlyk derejesini yzygiderli azaltmak üçin arassalanan we öňünden aýdyp boljak enjamlary dolandyrmak ulgamy
Supp Çeşmede hil gözegçiligini üpjün etmek üçin üpjün edijileriň we çig malyň ulgamlaşdyrylan dolandyryş ulgamy
Internal Içerki baglanyşyklaryň üznüksiz gowulaşmagyny üpjün etmek üçin ösen gurallary we usullary ulanmak;
3 K3 ulgamy döredildi.Çig mal satyn almakdan başlap, ýarym taýýar önümleri we taýýar önümleri öndürmeklige çenli zawodda maglumatlar baglanyşyklarynyň doly toplumy bar.Productshli önümleriň ştrih-kodlary bar we her önümiň yzarlanylyşy bar

1(7)