Çeýe ventilyasiýa kanaly

 • JULI® Layflat Ventilation Ducting

  Iýul®Layflat howa çalşygy

  JULI®layflat tuneli şemalladyş kanaly, köplenç tuneliň daş-töweregindäki öwüsýän howa (polo positiveitel basyş) bilen ulanylýar, bu tunnel taslamasy üçin işçiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýeterlik arassa howa üpjün edýär.

 • JULI® Spiral Ventilation Ducting

  JULI®Spiral ventilyasiýa ýoly

  JULI®spiral şemallaşdyryş kanaly ýygy-ýygydan ýerasty polo positiveitel we otrisatel basyşlarda ulanylýar we daşardan howa urup, içerden çykýan howany çykaryp biler.

 • JULI® Antistatic Ventilation Duct

  JULI®Antistatiki ventilyasiýa kanaly

  Işlemek ýa-da ulanmak wagtynda ekologiýa taýdan arassa edýän VOK ýok.

   

  JULI®antistatik howa çalşygy kanaly ýokary konsentrasiýaly ýer astynda giňden ulanylýar.Matanyň antistatiki aýratynlyklary, statiki elektrik togunyň uçup, ýangynyň döremeginiň öňüni alyp biler.Howa geçiriji kanal daşardan arassa howa we tükeniksiz howany we ýerasty zäherli gazlary getirer.

 • JULI® Flexible Oval Ventilation Duct

  JULI®Çeýe ýumurtga ventilyasiýa kanaly

  JULI®ýumurtga howa çalşygy kanaly pes kelleli ýa-da beýikligi çäkli kiçi magdan tunelleri üçin ulanylýar.Uly enjamlaryň ulanylmagyna rugsat bermek üçin baş otagynyň talaplaryny 25% azaltmak üçin ýumurtga görnüşinde ýasalýar.

 • JULI® Accessories & Fittings

  JULI®Garnituralar we enjamlar

  JULI®Garnituralar we armaturlar aşa esasy we şaha tunellerini birleşdirmek, şeýle hem öwürmek, azaltmak we kommutasiýa we ş.m. üçin ýerasty magdan tunellerinde giňden ulanylýar.

 • JULI® Explosion-Proof Water Barrier Bag

  JULI®Partlamany subut edýän suw barýer sumkasy

  JULI®partlama garşy suw barýer sumkasy, ýerasty partlama wagtynda zarba tolkunyny ulanýar we gazyň (ýangyjy gazyň) ýaýramagyny we kömür tozan partlamalaryny netijeli izolirläp bilýän suw perdesini emele getirýär.