Önümler

 • JULI® Layflat Ventilation Ducting

  Iýul®Layflat howa çalşygy

  JULI®layflat tuneli şemalladyş kanaly, köplenç tuneliň daş-töweregindäki öwüsýän howa (polo positiveitel basyş) bilen ulanylýar, bu tunnel taslamasy üçin işçiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýeterlik arassa howa üpjün edýär.

 • JULI® Spiral Ventilation Ducting

  JULI®Spiral ventilyasiýa ýoly

  JULI®spiral şemallaşdyryş kanaly ýygy-ýygydan ýerasty polo positiveitel we otrisatel basyşlarda ulanylýar we daşardan howa urup, içerden çykýan howany çykaryp biler.

 • JULI® Antistatic Ventilation Duct

  JULI®Antistatiki ventilyasiýa kanaly

  Işlemek ýa-da ulanmak wagtynda öndürilýän VOK ýok, ony ekologiýa taýdan arassa edýär.

   

  JULI®antistatik howa çalşygy kanaly ýokary konsentrasiýaly ýer astynda giňden ulanylýar.Matanyň antistatiki aýratynlyklary, statiki elektrik toguň matanyň üstünde ýygnanmagynyň uçgun emele gelmeginiň we ýangynyň döremeginiň öňüni alyp biler.Howa geçiriji kanal daşardan arassa howa we tükeniksiz howa we ýerasty zäherli gazlary getirer.

 • JULI® Flexible Oval Ventilation Duct

  JULI®Çeýe ýumurtga ventilyasiýa kanaly

  JULI®ýumurtga howa çalşygy kanaly pes kelleli ýa-da beýikligi çäkli kiçi magdan tunelleri üçin ulanylýar.Uly enjamlaryň ulanylmagyna rugsat bermek üçin baş otagynyň talaplaryny 25% azaltmak üçin ýumurtga görnüşinde ýasalýar.

 • JULI® Accessories & Fittings

  JULI®Garnituralar we enjamlar

  JULI®Garnituralar we armaturalar ýerasty magdan tunellerinde aşa köp esasy we şaha tunellerini birleşdirmek, şeýle hem öwürmek, azaltmak we kommutasiýa we ş.m. üçin giňden ulanylýar.

 • PVC Biogas Digester Storage Bag

  PVC Biogaz Digester Saklaýyş sumkasy

  Biogaz siňdiriji halta PVC gyzyl palçyk çeýe matadan ýasalýar we esasan biogaz we senagat galyndylaryny fermentasiýa we saklamak üçin ulanylýar.

 • PVC Flexible Water Bladder Bag

  PVC çeýe suw peşew haltasy

  Çeýe suw haltasy PVC çeýe matadan ýasalyp, ajaýyp suw geçirmeýän ýerine ýetirijidir we suwy ýa-da ýagyş suwuny ýygnamak, agyz suwuny saklamak, köpri, platforma we demir ýol üçin synag suw haltasyny ýüklemek ýaly köp pudaklarda giňden ulanylýar. we ş.m.

 • PVC Flexible Plastic Calendering Film

  PVC çeýe plastik kalendar filmi

  PVX plastmassa plýonkasy, ýangyna garşy, sowuga çydamly, antibakterial, çygly we zäherli däl aýratynlyklary bolan ýörite poliwinil hlorid materialyndan ýasalýar.Esasan saklamak, howuz asty, biogaz fermentasiýasy we saklamak, mahabat çap etmek, gaplamak we möhürlemek we ş.m. ulanylýar.

 • 1% Openness Factor Polyester Waterproof Sunshade Material

  1% açyklyk faktory poliester suw geçirmeýän gün şöhlesi materialy

  Suw geçirmeýän gün şöhlesiniň materialy, günüň ýokary goragyny we takyk ýylylyk goragyny üpjün etmek bilen içerki görüş hilini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp niýetlenendir.Tehnologiýamyz, hususy we täjirçilik pudaklarynda müşderilere zerurlyklaryna laýyklykda wizual we termiki dolandyryş çözgütleri bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

 • 3% Openness Factor Sunscreen Roller Blind Shade Fabric

  3% açyklyk faktorynyň gün şöhlesi rolikli kör kölegeli mata

  Mata kölegeleri köplenç jaýyň içinde ulanylýar.Mata örtükleri açyk meýdançalarda kölege bermek üçin hem ulanylýar.Açyk giňişlik kölegeli dizaýna bolan isleg, medeniýetiň, syýahatçylygyň we dynç alyş pudagynyň ösmegi bilen utgaşýar.Açyk we binagärlik kölegesi, şeýle hem açyk peýza. Kölegesi üçin amatly.

 • 5% Openness Factor Sunshade Fabric Window Blinds

  5% açyklyk faktory Güneşli mata penjireleri körler

  Gün şöhlesinden ýasalan mata penjireleri, gün şöhlesini we gün şöhlesini ýapmak üçin ulanylýan kömekçi matalar bolup, güýçli ýagtylygy, UV şöhlelerini we beýleki aýratynlyklary blokirlemäge täsir edýär.30% poliesterden we 70% PVC-den gurlupdyr.

 • JULI® Tunnel/Mine Ventilation Ducting Fabric

  JULI®Tunel / Mina ventilyasiýa matasy

  JULI®Tunel / Mina şemaly howa geçiriji mata esasan ýerasty howa çalşygy üçin ulanylýan çeýe howa çalşygy kanallaryny ýasamak üçin ulanylýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2