Gün şöhlelerinden goraýan mata

 • 1% Openness Factor Polyester Waterproof Sunshade Material

  1% açyklyk faktory poliester suw geçirmeýän gün şöhlesi materialy

  Suw geçirmeýän gün şöhlesiniň materialy, günüň ýokary goragyny we takyk ýylylyk goragyny üpjün etmek bilen içerki görüş hilini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp niýetlenendir.Tehnologiýamyz, hususy we täjirçilik pudaklarynda müşderilere zerurlyklaryna laýyklykda wizual we termiki dolandyryş çözgütleri bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

 • 3% Openness Factor Sunscreen Roller Blind Shade Fabric

  3% açyklyk faktorynyň gün şöhlesi rolikli kör kölegeli mata

  Mata kölegeleri köplenç jaýyň içinde ulanylýar.Mata örtükleri açyk meýdançalarda kölege bermek üçin hem ulanylýar.Açyk giňişlik kölegeli dizaýna bolan isleg, medeniýetiň, syýahatçylygyň we dynç alyş pudagynyň ösmegi bilen utgaşýar.Açyk we binagärlik kölegesi, şeýle hem açyk peýza. Kölegesi üçin amatly.

 • 5% Openness Factor Sunshade Fabric Window Blinds

  5% açyklyk faktory Güneşli mata penjireleri körler

  Gün şöhlesinden ýasalan mata penjireleri, gün şöhlesini we gün şöhlesini ýapmak üçin ulanylýan kömekçi matalar bolup, güýçli ýagtylygy, UV şöhlelerini we beýleki aýratynlyklary blokirlemäge täsir edýär.30% poliesterden we 70% PVC-den gurlupdyr.