Highokary belentlikdäki uzak aralyk tuneli gurluşygy üçin ventilyasiýa tehnologiýasy

1. Guanjiao tuneli taslamasyna syn

Guanjiao tuneli, Çinghai welaýatynyň Týanjun etrabynda ýerleşýär.Bu kiningiň gözegçilik taslamasy -GolmudÇinghai-Tibet demir ýolunyň uzaldyş liniýasy.Tuneliň uzynlygy 32,6km (giriş beýikligi 3380m, eksport beýikligi 3324m) we 40 metr çyzykly iki sany parallel göni tuneldir.Sebitdäki ýyllyk ortaça temperatura -0.5 ℃, iň pes temperatura -35,8 ℃, iň sowuk aýyň ortaça temperaturasy -13,4 snow, garyň iň ýokary galyňlygy 21 sm, doňmagyň iň ýokary çuňlugy 299 sm.Tuneliň meýdany dag we gipoksik, atmosfera basyşy adaty atmosfera basyşynyň bary-ýogy 60% -70%, howanyň kislorod mukdary takmynan 40% azalýar we tehnikalaryň we işgärleriň netijeliligi ep-esli azalýar.Tunel buraw we partlama usuly bilen gurlup, esasy tuneliň gurluşygyna kömek etmek üçin 10 sany yzsyz ulagly şah ulanylýar, ýagny I setiriň tunelinde 3 sany meýilli şahalar we tunelde 7 sany ýapgyt şahalar goýulýar; II setir.

Gurluşyk guramasynyň dizaýnyna görä, tuneliň girelgesiniň we çykyşynyň we ýapgyt şahanyň iş meýdanynyň tertibi 1-nji tablisada görkezilýär. Hakyky gurluşykdaky üýtgeşmeleri we düzedişleri göz öňünde tutup, her bir meýilli iş meýdanynyň bir wagtyň özünde gurluşygyň talaplary bar we I setir we II setir.Bir kelleli howa çalşygynyň iň ýokary uzynlygy 5000 m, iş meýdanynyň beýikligi 3600 m töweregi bolmaly.

Dowam etmek üçin…


Iş wagty: Iýun-08-2022