Mina we tunel şemalladyş pudagynda öňdebaryjy

“Chengdu Foresight Composite Co. Ltd.” çeýe polimer mata we magdan we tunel şemaly üçin harytlary wertikal birleşdirilen öndüriji.Öňdengörüjilik, iň oňat çözgütleri döretmek üçin müşderiler bilen hiline we hyzmatdaşlygyna wepalylygy sebäpli bu pudakda öňdebaryjydyr.Bu ýokary hilli howa çalşygy kanallary Hytaýyň Çengdu şäherinde öndürilýär.

JULI tunel şemalladyş ýoly: Magdanlarda we tunellerde howa çalşygy üçin döredilen çeýe kanal.
JULI magdan şemaly kanalizasiýasy: Pozitiw howa akymy ýokary basyşly howa çalşygy.
JULI ýumurtga howa çalşygy kanaly: ovumurtgaly kameranyň çekilmegi bilen oňyn howa çalşygy.Tuneliň baş otagyny 25% ýokarlandyrmak üçin işlenip düzüldi.
JULI spial şemallaşdyryş kanaly: Oňyn we otrisatel howa akymynyň howa çalşygy, tegelek spiral sim bilen berkidildi.
JULI esbaplary we armaturalary: Elýeterli tekiz radius tirsekleri, gapdallary, boýaglary, teýleri, adapterleri we geçiş enjamlary bar.JULI fermuarlary bejermek üçin patch abatlaýyş enjamlaryny we ýeňlerini hödürleýär.
Howalandyryş gözegçiligi çözgüdi: Howpsuzlyk, togtatmak ulgamlary we ýerasty howa çalşygy üçin çözgütler.
Brattis perdeleri: Güýçli PVX materiallar;şahsylaşdyrylan ululyklar we dizaýnlar.
Şişirilýän duralgalar: Güýçli çişirilýän duralgalar, ýörite döredilen päsgelçilikler we dürli ululykdaky möhürler.tüsse, tüsse, tozan we howa çalşygynyň öňüni almak üçin çalt ýerleşdirilip bilner.


Iş wagty: Iýul-05-2022