PVC Biogaz Digester Saklaýyş sumkasy

PVC Biogaz Digester Saklaýyş sumkasy

Biogaz siňdiriji halta PVC gyzyl palçyk çeýe matadan ýasalýar we esasan biogaz we senagat galyndylaryny fermentasiýa we saklamak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Öňden görüjiniň PVC çeýe matasy biogaz siňdiriji halta ýasamak üçin ulanylýar.Biogaz siňdiriji sumkanyň ömri uzak, howa geçirijiligi we daşky gurşawy goramak aýratynlyklary bar we öý galyndylary, fermalar, lagym arassalamak we dürli gazlary saklamak üçin giňden ulanylýar.
Öňden görüjilik mata öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, ýyllyk önümçiligi 5 million inedördül metrden gowrak;Içerki we daşary ýurtdaky iri we orta biogaz in engineeringener müşderileriniň we öý müşderileriniň köp sanly amaly ýagdaýlary we tassyklamalary bar we biz 500,000-den gowrak hojalygyň gurluşygynda biogaz in engineeringenerçilik bölümlerine kömek etdik.Шул durnukly hilli biogaz materiallaryny öndürmek we içerki we daşarky daşky gurşawy goramak üçin taýýar önümleri gaýtadan işlemek üçin bir nokatly hyzmatlary etmäge mümkinçilik berýär.

Önümiň parametrleri

Biogaz halta mata tehniki spesifikasiýasy
Haryt Bölüm Model Executiveerine ýetiriji standart
ZQ70 ZQ90 ZQ120 SCYY90
Esasy mata Denier Strengthokary güýçli pes gysylýan poliester süýümi DIN EN 60001
Reňk - Gyzyl palçyk, Gök, Goşun ýaşyl, Ak -
Galyňlyk mm 0.7 0.9 1.2 0.9 -
Ini mm 2100 2100 2100 2100 -
Dartyş güýji (egriji / dokma) N / 5 sm 2700/2550 3500/3400 3800/3700 4500/4300 DIN 53354
Earyrtyk güýji (egriji / dokma) N 350/300 450/400 550/450 420/410 DIN53363
Hesapyş güýji N / 5 sm 100 100 120 100 DIN53357
UV goragy - Hawa -
Bosaganyň temperaturasy -25 ~ 60 DIN EN 1876-2
Kislota we aşgar poslama garşylyk 672s Daş görnüşi çişirilmeýär, ýarylmaýar, delaminasiýa we deşik ýok FZ / T01008-2008
Dartyş ýüküň saklanyş tizligi ≥90%
Sowuk garşylyk (-25 ℃) Surfaceer ýüzünde hiç hili çatryk ýok
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

High ensokary dartyş güýji we basyşa garşylygy bilen täze çeýe ýokary güýçli material.
-Ultramelewşe garşy, garramaga garşy we ýangyn saklaýjy.
◈ Kislota we aşgar garşylygy, poslama garşylyk, ýagtylyga we ýylylyga çydamlylygy, ajaýyp howa garşylygy we uzak ömri.
Air Howanyň syzmagy, howpsuz we ygtybarly, ekologiýa taýdan arassa we arassa, ajaýyp ýylylyk siňdirişi, gowy ýylylyk izolýasiýasy we ýokary gaz önümçiligi ýok.
◈ Önüm şekilleri çeýe we dürli görnüşli dürli ýerlere we howuz şekillerine görä düzülip bilner.
◈ Gurmak we ulanmak ýönekeý we maýa goýumlary az.
Installation Gurnama ýeri zerur bolanda geçirilip we gaýtadan ulanylyp bilner.

PVC Biogas Digester Storage Bag

Önümiň artykmaçlyklary

PVC çeýe howa şemalladyş kanallaryny we mata öndürmekde 15 ýyllyk tejribe, güýçli ylmy gözleg topary, ýokary hünär derejesi bolan on-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär, 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokma enjamy, ýyllyk önümi bilen üç sany birleşdirilen önümçilik liniýasy 10,000 tonnadan gowrak kalendarly membranalardan we her ýylda 15 million inedördül metrden gowrak mata öndürýän üç sany awtomatiki kebşirleýiş önümçilik liniýasy janköýerleriň kompaniýasyna we içerde we daşary ýurtlarda uly taslamalara uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlar berýär.

1
2

Ösen ýokary ýygylykly orbital kebşirleýiş maşynlary, C görnüşli kebşirleýiş maşynlary, mata kebşirleýiş tehnologiýasy, önümi gaýtadan işleýän toparlar we arassa, tozansyz ussahanalar bar.

Wateröriteleşdirilen suw haltasynyň görnüşi we ölçegi, şeýle hem reňki kabul ederliklidir.

3

Çeýe bejeriş usullaryna ýelim, fermuar bejeriş zolagy, “Velcro” bejeriş zolagy we göçme gyzgyn howa ýaragy girýär.

-14441
3.-Repair-Kit1

Palet gaplamak, sargyt mukdaryna we konteýneriň ululygyna görä dizaýn ediler, transport çykdajylaryny tygşytlamaga synanyşar.

5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER