PVC çeýe suw peşew haltasy

PVC çeýe suw peşew haltasy

Çeýe suw haltasy PVC çeýe matadan ýasalyp, ajaýyp suw geçirmeýän ýerine ýetirijidir we suwy ýa-da ýagyş suwuny ýygnamak, agyz suwuny saklamak, köpri, platforma we demir ýol üçin synag suw haltasyny ýüklemek ýaly köp pudaklarda giňden ulanylýar. we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Suwuk halta PVC çeýe matadan tikildi.Suwuk haltalar ýokary gysyjy güýje we gowy möhürleme ýerine ýetirijiligine eýedir we önümçilik we gündelik durmuş üçin dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

Öňden görüjilik, mata öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, ýyllyk önümçiligi 5 million inedördül metrden gowrak.Шул durnukly hilli suw haltalaryny öndürmek we içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin taýýar önümleri gaýtadan işlemek üçin bir nokatly hyzmatlary hödürleýär.

Önümiň parametrleri

Suw halta mata tehniki spesifikasiýasy
Haryt Bölüm Model Executiveerine ýetiriji standart
ZQ70 ZQ90 ZQ120 SCYY90
Esasy mata Denier Strengthokary güýçli pes gysylýan poliester süýümi DIN EN 60001
Reňk - Gyzyl palçyk, Gök, Goşun ýaşyl, Ak -
Galyňlyk mm 0.7 0.9 1.2 0.9 -
Ini mm 2100 2100 2100 2100 -
Dartyş güýji (egriji / dokma) N / 5 sm 2700/2550 3500/3400 3800/3700 4500/4300 DIN 53354
Earyrtyk güýji (egriji / dokma) N 350/300 450/400 550/450 420/410 DIN53363
Hesapyş güýji N / 5 sm 100 100 120 100 DIN53357
UV goragy - Hawa -
Bosaganyň temperaturasy -25 ~ 60 DIN EN 1876-2
Kislota we aşgar poslama garşylyk 672s Daş görnüşi çişirilmeýär, ýarylmaýar, delaminasiýa we deşik ýok FZ / T01008-2008
Dartyş ýüküň saklanyş tizligi ≥90%
Sowuk garşylyk (-25 ℃) Surfaceer ýüzünde hiç hili çatryk ýok
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

Water Ajaýyp suw geçirmeýän öndürijilik
◈ andokary we pes temperatura durnuklylygy
◈ Howa izolýasiýasy
Lex Çeýeligi, ýöriteleşdirilen şekilleri we ölçegleri kabul ederliklidir
Ep Eplemek, gaplamak we daşamak aňsat
Installation Easyönekeý gurnama we ýönekeý işlemek
◈ Daşky gurşawy goramak we hapalanmak ýok

PVC Flexible Water Bladder Bag

Önümiň artykmaçlyklary

PVC çeýe howa şemaly kanallaryny we mata öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe, güýçli ylmy gözleg topary, ýokary hünär derejesi bolan 10-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär, 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokma enjamy, ýyllyk önümi bolan üç sany birleşdirilen önümçilik liniýasy 10,000 tonnadan gowrak kalendrlenen membranalardan we her ýylda 15 million inedördül metrden gowrak mata öndürýän üç sany awtomatiki kebşirleýiş önümçilik liniýasy janköýerler kompaniýasyna we içerde we daşary ýurtlarda uly taslamalara uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlar berýär.

1
2

Ösen ýokary ýygylykly orbital kebşirleýiş maşynlary, C görnüşli kebşirleýiş maşynlary, matany kebşirlemek boýunça hünärmen tehnologiýasy, önümi gaýtadan işleýän toparlar we arassa, tozansyz ussahanalar bar.

Wateröriteleşdirilen suw haltasynyň görnüşi we ölçegi, şeýle hem reňki kabul ederliklidir.

3

Ueelim we göçme gyzgyn howa ýaragy iki taraplaýyn abatlaýyş usulydyr.

-14441
3.-Repair-Kit1

Palet gaplamak, sargyt mukdaryna we konteýneriň ululygyna görä dizaýn ediler, transport çykdajylaryny tygşytlamaga synanyşar.

5

Arza

1. Loading test water bag

Synag suw haltasyny ýüklemek

2. Biogas fermentation bag

Biogaz fermentasiýa sumkasy

3. Irrigation water storage bag

Suwaryş suw saklaýan halta

4. Rain water collection bag

Rainagyş suw ýygnamak sumkasy

5. drinking water storage bag

agyz suwy saklaýan halta


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň