5% açyklyk faktory Güneşli matalar penjire körleri

5% açyklyk faktory Güneşli matalar penjire körleri

Gün şöhlesinden ýasalan mata penjireleri, gün şöhlesini we gün şöhlesini ýapmak üçin ulanylýan kömekçi matalar bolup, güýçli ýagtylygy, UV şöhlelerini we beýleki aýratynlyklary blokirlemäge täsir edýär.30% poliesterden we 70% PVC-den gurlupdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Gün şöhlelerinden goraýan matalar, günüň we gün şöhleleriniň öňüni alýan kömekçi gün şöhlesidir.Adatça önümleri örtmek, göni gün şöhlesinden daşda saklamak we beýleki zatlar bilen birlikde güýçli ýagtylygy we UV şöhlelerini ýapmak üçin ulanylýar.

Umuman aýdanyňda, adaty ekran mata matasynyň öçmeginiň kölegesi 85 bilen 99% arasynda, açyklyk faktory 1 bilen 5% arasynda bolup, ol ýangyn saklaýjydyr.Formaldegidsiz we hiç haçan deformasiýa edilmeýän gün şöhlelerinden goraýan matalaryň peýdalary dünýä sarp edijileri tarapyndan umumy kabul edilýär we ýokary bäsdeşlige ukyply gün şöhlesinden ýasalan matalar, köp sanly programmalar bilen çalşylýar, hyýaly perdeleri sagdyn durmuş we tertipli iş gurşawy bilen çalşýar. .

Önümiň parametrleri

Gün şöhlelerinden goraýan mata tehniki spesifikasiýasy
Haryt Bölüm Model
F2001 F2002 F2002-1 F2003 F4001 F4002 F4002-1 F4003
Kompozisiýa - 30% poliester, 70% PVC 30% poliester, 70% PVC 30% poliester, 70% PVC 30% poliester, 70% PVC 30% poliester, 70% PVC 30% poliester, 70% PVC 30% poliester, 70% PVC 30% poliester, 70% PVC
Mata ini cm 200/250/300 200/250/300 200/250/300 200/250/300 200/250/300 200/250/300 200/250/300 200/250/300
Rulonyň uzynlygy m 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35
Reňk - Arassa ak Sary Ak reňkli Çal Arassa ak Sary Ak reňkli Çal
Açyk faktor % 5 5 5 5 5 5 5 5
Galyňlyk mm 0.4 0.4 0.4 0.4 0.55 0.55 0.55 0.55
Agram g / m2 350 ± 10 350 ± 10 350 ± 10 350 ± 10 480 ± 10 480 ± 10 480 ± 10 480 ± 10
Yarüplügiň diametri mm 0.32 x 0.32 0.32 x 0.32 0.32 x 0.32 0.32 x 0.32 0.42x0.42 0.42x0.42 0.42x0.42 0.42x0.42
Arnüplükleriň sany kompýuter / dýuým 46 x 44 46 x 44 46 x 44 46 x 44 36x34 36x34 36x34 36x34
Reňk çaltlygy - 8 8 8 8 8 8 8 8
Mikroblara garşy işjeňlik synagy - 8 8 8 8 8 8 8 8
Fireangyna garşylyk - B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Formaldegid (GB / T 2912.1-2009MDL = 20m / kg) - ND ND ND ND ND ND ND ND
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

◈ Kölege, ýagtylyk we howa çalşygy möhümdir.Päsgelçiliksiz ýapyk howany we daşarky görnüşleri aç-açan görmäge mümkinçilik berýän mahaly, gün radiasiýasynyň 86% -ini ýapyp biler.
◈ izolýasiýa.Gün şöhlesiniň matasy, beýleki matalarda ýok gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetine eýedir, ýapyk kondisionerleriň ulanylyş derejesini ep-esli peseldýär.
U UV garşy kölege matasy UV şöhleleriniň 95% -ine çenli garşy durup biler.
◈ Ojakdan goraýan.Pes we ýokary ýangyna garşylyk her bir ulanyjynyň isleglerini kanagatlandyryp biler.
Ist Çyglylyga garşy.Bakteriýalar köpelip bilmeýär we matanyň galyndylary ýok.
Constant Üznüksiz galýan ululyk.Güneşli matanyň materialy onuň ýumşak däldigini, deformasiýa etmejekdigini we uzak wagtlap tekizligini saklamagyny kesgitleýär.
Clean Arassalamak aňsat;arassa suwda ýuwup bolýar.
Color Gowy reňklilik.

Önümiň artykmaçlyklary

2004-nji ýyldan bäri giň gün şöhlesinden goraýan mata rolikli perdeleri öndürýäris, täze materialdan gün şöhlelerinden goraýan rolikli gözleglerde köp ýyllyk tejribe toplap gelýäris.Zawodymyz takmynan 11,000 m2.Birinji derejeli inçe we doly awtomatiki enjamlar, şeýle hem köp gözegçilik ulgamy.

Hbe5b26c1f3d24955ab986927e068a6606 (1)
Hd2767ae725d44d8d8f02902de5771f271

Gün şöhlelerinden goraýan roliklerimiz penjireler üçin matany örtýär, diňe ýokary hilli senagat çig ýüpek we PVX ulanýarys we matalaryň tekizligini saklamagy we amatsyz howada deformasiýa bolmazlygy üçin ähli çig mal barlanýar.

Penjirämiziň gün şöhlelerinden goraýan matalarymyz iň ýokary derejeli inçe we doly awtomatiki enjamlar, iň ösen granulýator we hemişelik dartyş ulgamy bilen ýasalýar.Matamyzyň ajaýyp öndürijiligi we yzygiderli hili berk bejeriş amallary, ýokary hilli gözegçilik işgärleri we köp kanally gözleg usuly bilen üpjün edilýär.

Hedd91403ac01442a811cb33a9f1f1a24C

Penjirämiziň gün şöhlelerinden goraýan dokma önümleriniň hemmesi berk synagdan geçirildi we iň ýokary pudak standartlaryny kanagatlandyrdy.Mikroblara garşy işjeňlik, ýagtylyga reňklilik, bakteriýalara garşylyk, ýangynyň klassifikasiýasy we beýleki synaglar mysal bolup biler.

PVC örtük materiallary bolan penjireler üçin gün şöhlesinden goraýan roliklerimiz ýaşyl we daşky gurşawy goramak bilen ýasalýar we aldegidlerden, benzoldan, gurşundan we beýleki howply elementlerden gaça durmak bilen, kömelege garşy we çyglylyga garşy funksiýa bar.

Arza

Exhibitiong hall
Fittness room
living room
Office

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER